HOBITIK ATERATZEAK

Ehorzketak bezala, hobitik ateratzeak une bakoitzean dagoen indarreko legearen eta osasun antolaketaren arabera zuzentzen dira.

Emakida epea bukatzen denean, operazio guztiak Udaletxeen eskariz egiten dira.