EHORZKETAK

Egindako ehorzketa guztiak, une bakoitzean dagoen indarreko legearen eta osasun antolaketaren arabera zuzentzen dira.

Ehorzketa guztiak Udaletxearen, osasun-agintarien eta agintari judizialen baimenarekin burutzen dira. Operazio hauek egin ahal izateko aurretik beharrezko dokumentazioa aurkeztu behar da.

LANDARRIN, hilerrietan ehorzketak egiteko materiala eta makina modernoak dauzkagu. Tresna txiki eta sinpleetatik hasita, errendimendu eta segurtasun haundiena bermatzen duten igongailu modernoenetara arte.