HONDARREN LEKUALDAKETA

Hondarren lekualdaketa mota guztiak egiten dira, hillerri barruan egin daitezke edo baita beste herri edo hiri bateko kanposantura ere.

Hil-osasun-polizia eta Udaletxe bakoitzeko arau guztiak beti betez, une bakoitzean dagoen indarreko legearen eta osasun antoraketaren arauak errespetatzen dira.